Event

”Vi jobbar med möten mellan människor och tänker då främst på lustfyllda möten där alla sinnen kittlas för att förstärka budskapet och upplevelsen. Det kan vara rena festivitas till krävande arbetskonferenser.

Enda det bästa är gott nog!
Vi tar inte lätt på våra uppdrag med respekt för våra uppdragsgivare. Ett bra event kostar mycket pengar och då har man som kund rätt att ställa höga krav på arrangören. Det är ansvar för helheten och noggrannheten i detaljerna som gör ett bra event. Vi vet att vi inte är billiga men det finns goda skäl till det.

Kunden har inte alltid rätt!
Ett event är ofta mycket komplext med massor av kontakter med lokaler, artister, tekniker, transportörer, matleverantörer osv. Det är många beslut som ska fattas, detaljer som ska planeras och lagar och regler som måste följas.

Med vår erfarenhet och kunskap vet vi hur gäster agerar och reagerar i olika situationer. Vi vet hur man planerar lokalen för bästa upplevelsen och hur man komponerar ett event så att allt passar ihop och att tempot blir det rätta. Som arrangör är det vår skyldighet att ibland säga nej när vi ser att det som kunden vill inte blir bra”